- Kvinnorna som tagit plats i skogsbruket tillför kompetens, nya synsätt och perspektiv som är nödvändigt för konkurrenskraften, säger Sven Erik Hammar som är ordförande för LRF Skogsägarna och ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

Han tillägger att han tror att det är själva mixen av tankar och funderingar som är fördelen och som bidrar till fler perspektiv i beslutsfattandet. Sven Erik Hammar säger att skogsbranschen är mitt i ett skifte mot att bli en helt avgörande industri för att klara klimatutmaningen och stora förändringar kräver nya synsätt och mer flexibilitet.

- Samhället behöver använda mindre av fossila produkter och mer av förnybara klimatvänliga produkter.  Skogen har en nyckelroll, säger han,

Här är några av kvinnorna på ledande poster i skogen:

Lena Ek, styrelseordförande i landets största skogsägarförening, Södra. Södra är en global skogsindustrikoncern som omsatte drygt 18 miljarder kronor 2016.

Karin Perers, styrelseordförande i landets näst största skogsägarförening Mellanskog som omsatte nära tre miljarder kronor 2016.

Helene Biström är styrelseordförande i statliga Sveaskog som är Sveriges största skogsägare med hela 14 procent av skogsmarken. Sveaskogs omsatte 2016 nära sex miljarder kronor. Hon efterträdde tidigare statsministern Göran Persson i styrelsen. Sveaskogs styrelse har idag kvinnlig majoritet, fyra ledamöter av sju, är kvinnor.

Elisabet Salander Björklund är vd för Bergvik skog som äger 2,3 miljoner hektar mark i Sverige. Bergvik skog är en av Europas största privata markägare med stora innehav utanför landet. I Lettland är bolaget den största privata skogsägaren. Bergvik skog omsatte drygt tre miljarder 2015.

Hannele Arvonen är vd och koncernchef i ett av Sveriges största träindustriföretag, Setra. Setra omsatte drygt fyra miljarder kronor 2016. I koncernen ingår bland annat åtta sågverk.

Läs om LRFs jämställdhetsarbete