Avräkningspriset för nötkött har ökat med över 10 kronor sedan 2014 och den svenska grisbonden är idag den enda inom EU som visar på vinst efter ersättning för arbete.

- Äntligen ser vi den utveckling vi kämpat för under många år med mer pengar till bonden! säger Åsa Odell, ordförande LRF Kött.

LRF Kött startades för snart fyra år sedan och har som mål att öka värdet på gårdsnivå med 60 procent från 2015 till 2030. De senaste mätningarna visar att värdeökningen, i slaktad volym och avräkningspris, för nötköttsproduktionen just nu ligger över utvecklingskurvan och har ökat med 37 procent på två år. Värdeutvecklingen för gris har varit 8 procent på två år vilket också ligger tydligt över målet.

- LRF har haft en viktig roll i att knyta ihop branschen. Vi har krokat arm i hela kedjan på ett unikt sätt och många aktörer har kämpat sida vid sida med handlingsplaner, branschstatistik och gemensamma budskap om köttet. Det är en framgångsfaktor när vi samarbetar i hela värdekedjan, mot samma mål, säger Åsa Odell. 

Även Jordbruksverkets förprövningsstatistik visar på en stark framtidstro. Antalet förprövade sugg- och dikoplatser har mer än fördubblats det senaste året. Med dagens goda prisbild och efterfrågan följer en marknadsmöjlighet för att öka produktionen och därmed även volymen.

- Det ser ljust ut för svensk köttproduktion. Det finns en stark efterfrågan på marknaden och de värden den svenska produktionen står för, som god djuromsorg, låg antibiotikaförbrukning, och en mycket klimateffektiv produktion. Vi ligger långt framme på många områden och andra länder sneglar nu på oss. Vi är stolta över att vi producerar det som konsumenten vill ha.

Kontakt

Viktoria Östlund, ansvarig för nöt- och lammfrågor på LRF Kött, 08-787 51 36 eller viktoria.ostlund@lrf.se

Margareta Åberg, ansvarig för grisfrågor på LRF Kött, 08-787 51 57 eller margareta.aberg@lrf.se