Magnus Karlsson är enda nytillskottet när han ersätter Nils Fransson som representant från Öst. 

Hanna Nordström, Norr, valdes efter votering fram till sammankallande för valberedningen.