Konferensen, som arrangeras av LAMK, Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, riktar sig till dig som arbetar med lantbrukets arbetsmiljöfrågor som exempelvis handledare, rådgivare och konsulter till lantbrukare. Du som arbetar med barn & ungdomar på Naturbruksgymnasium, ridskola eller inom andra verksamheter med koppling till lantbruket och landsbygden är minst lika viktig. Alla andra är också välkomna om det finns ett intresse för lantbruksföretagande och dess arbetsmiljöförhållanden och vill vara med och utveckla den arbetsmiljömässiga kompetensen inom sektorn.

Du deltar själv

Konferensen bygger på interaktivitet och delaktighet Du möter ansvariga och beslutsfattare inom arbetsmiljöområdet och får ta del av inspirerande och utmanande föreläsningar.

Här anmäler du dig

Preliminärt program (med reservation för ev. ändringar)
Från 09:30. Registrering och fika.
10:00 Peter Lundqvist, SLU
Inledning: Betydelsen av utveckling av praktiska verktyg ur ett historiskt perspektiv.
10:30 Lisa Rönnbäck, Prevent.
Tyst bok för säkert lantbruk.
11:00 Anette Andersson, Kommunal & Johan Krohn, SLA/LRF
Goda exempel från verkligheten på tryggt och säkert arbete.
11:30 Per Dellrud, Sveriges Maskinstationer Teknikutvecklingens effekter på arbetsmiljö och säkerhet.
12:00 Karin Andersson, RISE
LEAN som verktyg för bättre arbetsmiljö i lantbruksföretag.
12:30 Lunch.
13:30 Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna.
Motivationens betydelse för en säker arbetsmiljö.
14:15 Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen – Ungdomars syn på teknikutveckling och arbetsmiljö.
14:35 Utdelning av årets arbetsmiljöpris, Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen.
14:50 Vinnare presenterar och demonstrerar lösning / produkt.
15:15 Avrundning/utvärdering.
15:25 Avslutning. Kaffe och frukt.
15.40 Rundvandring med visning av Hamra Gård.

Läs mer här