Paraffinoljan Fibro får grönt ljus att användas som växtskyddsmedel – även i konventionell odling. Klartecknet är en seger för LRF som länge har kämpat för att all odling och inte enbart den ekologiska ska ha tillgång till oljan.

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om att få använda paraffinoljan Fibro i odlingar av bär på friland och i tunnel samt i odlingar av grönsaker på friland. Preparatet används mot insekter, och i bärodling även mot kvalster.

– Det här är mycket glädjande och något som LRF länge har kämpat för. Paraffinolja är ett väldigt snällt medel och det bör därför vara möjligt för alla odlare att få använda den för att skydda sin odling, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

LRF har tidigare sökt och beviljats dispens för paraffinolja, men endast i ekologisk odling. Anledningen är att Kemikalieinspektionen har ansett att den ekologiska, men inte den konventionella, odlingen har befunnit sig i en nödsituation, vilket krävs för att myndigheten ska ge dispens.

– Det är bra, bättre än en dispens som bara gäller i max 120 dagar, säger Agneta Sundgren.

En tanke med EUs gemensamma regelverk för växtskydd var att göra det enklare för ämnen som i sig inte är förknippade med någon hög risk att nå marknaden. Men så har det inte riktigt blivit.

– Det är angeläget att fler så kallade ämnen med låg risk och allmänkemikalier skyndsamt blir godkända att använda mot olika växtskyddsproblem och att de når odlingen. De kan fylla en viktig funktion i bekämpningsstrategin och det är olyckligt när de begränsas till att bara få användas i ekologisk odling, säger Agneta Sundgren.