Inför kampanjen träffade LRFs förbundsordförande Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

– Mötet tydliggjorde att vi har många gemensamma intresseområden. Svenskt Näringsliv är exempelvis väldigt positivt till vårt arbete på äganderättsområdet inom kampanjen Det goda ägandet, säger Helena Jonsson.

Genom Det goda ägandet visar LRF att frihet under ansvar inom ägande- och brukanderätten har medfört ett stort ansvarstagande hos den enskilde företagaren. Helena Jonsson beskrev även LRFs arbete med livsmedelsstrategin och samarbetet med bland andra Svensk Dagligvaruhandel.

Carola Lemne är positiv till näringslivssamarbeten och betonade exempelvis vikten av det samarbete som LRF och Svenskt Näringsliv har inom vattendirektivet. Svenskt Näringsliv pekar på vattendirektivet som en av flera bekymrande restriktioner som försvårar utvecklingen av Sverige och svenskt näringsliv.

Om kampanjen

Nästa vecka inleds den gemensamma kampanjen för Gilla företagsamhet. Ambitionen är att nå ut till politiker, opinionsbildare och allmänhet. För LRFs del görs det exempelvis med företagardagar, politikermöten, walk and talk, kosläpp, schablonsprayade ensilagebalar och solrosmuggar för att symbolisera växtkraft. Målet är att gemensamt sprida hur positivt det är för Sverige med företagsamma människor och företagsamhet.

Här finns alla aktiviteter samlade

Följ Gilla företagsamhet på facebook

Hashtag i sociala medier: Gilla #företagsamhet