Vilka utmaningar för jordbruket tycker du är viktigast? Vilka förändringar av CAP vill du se i nästa CAP-period?

Enligt tidsplanen ska nya regler för CAP börja gälla från år 2021. EU-kommissionen har nu en enkät ute om framtida CAP. Sista svarsdatum är den 2 maj. Passa på att svara på enkäten och ge din åsikt om vilka frågor som är viktigast framöver.

Förslag om nya regler kommer att komma om ungefär ett år. För närvarande arbetar EU-kommissionen med analyser och konsekvensutredningar om politiken och vilka effekter politiken har. EU-kommissionen har tagit fram ett antal scenarier de analyserar, t.ex. om miljöåtgärder i jordbruket, jordbrukarnas riskhantering, gårdsstödet och landsbygdsprogrammet. För närvarande är det svårt att sia om vad EU-kommissionen kommer att föreslå.