– Det känns verkligen tillfredsställande och som en mycket viktig förflyttning. Vi fick till och med skriftligt på att Kemikalieinspektionen i fortsättningen lovar att bevaka svenska bönders konkurrenskraft, säger Helena Jonsson.

Mötet mellan LRF och KemI innebar flera positiva nyheter. Nina Cromnier säger att Kemikalieinspektionen räknar med att tillståndsverksamheten ska vara i balans under nästa år. Det innebär att alla tillståndsärenden kring växtskyddsmedel ska ske enligt EU-förordningen tidskrav.

Nytt arbetssätt bra för Sveriges odlare

 

KemI är även positivt till att tillsammans med LRF träffa olika växtskyddsproducenter. Ömsesidiga erkännanden är en väg för att få tillgång till fler effektiva växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionens mål blir istället att fokusera på medel med väsentliga risker. Under 2016 godkändes 35 nya växtskydd, vilket är betydligt fler än de senaste åren.

– Kemikalieinspektionens ändrade arbetssätt känns väldigt bra för LRF och framförallt för de svenska odlarna, säger Helena Jonsson.

När det gäller inriktningen för det nya Växtskyddsrådet kommer KemI, i samarbete med Jordbruksverket, definiera hur uppdraget ska se ut.

"Skatt leder till ökad import"

Regeringen har tidigare diskuterat möjligheten att införa en bekämpningsmedelsskatt. Kemikalieinspektionen ingår här i en expertgrupp som enligt KemI har uppdraget att utreda hur en skatt baserad på risk skulle kunna utformas. Det här oroar LRF.

– Är målsättningen att införa en skatt som inte bara blir en finansieringskälla för staten utan också styra användning blir den mycket hög. Dessutom är alternativen så få. Det skulle, tvivels utan, styra mot att upphöra med odlingen med ökad import som följd. Vi tycker i stället att man bör lägga mer resurser på att hitta nya sätt att möta ogräs och skadegörare i våra odlingar, säger Helena Jonsson.