Det har länge funnits krav på bruksanvisning och dokumentet ”Försäkran om överenstämmelse”, det vill säga CE-märkning. Det nya är att Arbetsmiljöverket från den 15 juni kan besluta om sanktionsavgifter om dessa saknas. Det gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer inom till exempel lantbruk. Syftet är sund konkurrens och säkra maskiner.

Dessa berörs främst

Den nya möjligheten för Arbetsmiljöverket att besluta om sanktionsavgifter berör i första hand tillverkare, importörer och återförsäljare av maskiner. Sanktionsavgiften är 50 000 kronor och kan även drabba verksamma i det gröna näringslivet. Det kan vara till exempel djurhållare som investerar i sammansatta maskinkedjor för foderhantering.

Det första man ska tänka på är att man alltid ska få en ”Försäkran om överensstämmelse”, alltså ett dokument där tillverkaren går i god för att maskinen uppfyller alla regelverk kring säkerhet.

Skillnaderna mellan 2A- och 2B-maskin

På ”Försäkran om överensstämmelse” anges om det är en 2A- eller 2B-maskin.

2A är maskiner som kan eller ska användas separat.
En 2B-maskin ska kopplas ihop med ytterligare maskiner för att fungera, för att därefter riskbedömas och CE-märkas.
Två 2A-maskiner kan ”arbeta ihop” antingen som fristående enheter eller med någon form av styrning dem emellan. Om det är så att maskinerna styr varandra måste de CE-märkas som en enhet. Dessutom måste en instruktion hur de ska hanteras tas fram. Båda de kraven gäller även för 2B-maskinerna.

Kontakta arbetsmiljörådgivningen

Vid större investeringar kan det vara klokt att redan i planeringsstadiet, inför upphandling, ta hjälp av någon kunnig person som kan hjälpa till att titta på dessa saker. I föreningen Säker arbetsmiljö Sverige, som tillhandahåller arbetsmiljörådgivning för LRFs medlemmar finns den kompetensen.

Rådgivningstelefonen är öppen klockan 8-10 alla vardagar, telefonnummer 070-985 60 00.

Att göra rätt från början eliminerar risken för sanktionsavgift men gör framförallt att du som användare får en säkrare arbetsmiljö.