Helena Jonsson meddelade tidigare i år att hon efter sex år som LRFs riksförbundsordförande inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår nu 56-årige Palle Borgström som ny förbundsordförande.

– Palle Borgström har rätt kunskaper. Han är tydlig och väl påläst, duckar inte för de svåra frågorna och har ett stort nätverk bland politiker och opinionsbildare, säger valberedningens ordförande Stig-Erik Carlsson.

Palle Borgström har bred kunskap om internationell marknad och livsmedelsindustri vilket valberedningen ser som en stor fördel när den nationella livsmedelsstrategin ska genomföras.

– De gröna näringarna i hela landet har en avgörande roll för Sveriges tillväxt och att vi klarar övergången till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Den nationella livsmedelsstrategin är det viktiga verktyget för att vi ska lyckas. För mig är det viktigt att riksförbundet arbetar tätt ihop med LRFs regioner för att gemensamt driva de viktiga framtidsfrågorna, säger Palle Borgström.

Palle Borgström driver tillsammans med sin bror Kilanda säteri norr om Göteborg som producerar mjölk, spannmål och skog. Den nu föreslagne LRF-förbundsordföranden är ett känt namn inom svensk lantbruksnäring. Han har tidigare haft flera förtroendeuppdrag inom Lantmännen och LRF samt är ledamot av Arlas styrelse.

– Det är viktigt att LRFs ordförande är en företrädare för  samtliga LRFs intressen och regioner. Det är självklart för mig att jag lämnar styrelseuppdraget i Arla i samband med valet, säger Palle Borgström.

Två av tre nya ledamöter från Dalarna

Valberedningen förslag till nya ledamöter till riksförbundsstyrelsen efter avgående Helena Jonsson, Annika Bergman och Sven Norup är:

Lena Åsheim, 58, från Kristianstad, som sedan 2014 varit ordförande för Sveriges djurbönders ekonomiska förening. Hon är utbildad agronom och har VD-erfarenhet från flera företag. Tillsammans med sin make arrenderar hon idag Lillö Kungsgård med en dikobesättning samt åker- och betesmarker.

Martin Moreaus, 38, från Orsa, som idag är regionordförande för LRF Dalarna. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Han driver sedan 2004 en spannmålsgård i Orsa och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin driver även den populära bloggen ”Bonde på riktigt” på Land.se.

Joakim Borgs, 44, från Gustafs i Dalarna. Driver idag en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, samt styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening samt i gårdsrådet för Nötcenter Viken.