Stefan Löfven har efter Brexit uttalat sig om att den svenska regeringen vill se en mindre EU-budget och en minskning av jordbrukspolitiken.

Det riskerar att:

  • Den nationella livsmedelsstrategin inte förverkligas
  • Svenska bönders konkurrenskraft minskar
  • En stor nedläggning av svenska jordbruk blir följden
  • Sverige inte kan leva upp till FNs hållbarhetsmål
  • Målet om ett fossilfritt svenskt samhälle inte nås
  • Svensk turistnäring drabbas när öppna landskap växer igen

Läs hela debattartikeln här.