Vårbudgeten innehåller visserligen behövliga satsningar på 30 miljoner kronor för att upprätthålla det goda smittskyddsläget som vi har i Sverige. Men det märkliga är att detta finansieras av att landsbygdsprogrammet dras ned.

– Vi hade hoppats att besked om den nationella livsmedelsstrategin skulle varit med. Om regeringen verkligen vill leva upp till de mål som har satts i den nationella livsmedelsstrategin måste vi till höstbudgeten se betydligt bättre vilja, säger Helena Jonsson, LRFs riksförbundsordförande.

 LRF anser att Sverige måste komma till ett läge där skattenivån ligger på minst samma nivå som våra konkurrentländer i Europa.

– Vi hade förväntats oss att det skulle ske en satsning på att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelssektor. I stället väljer regeringen att dra ned på medlen till just detta. Detta liknar mest ett trixande med landsbygdens pengar.

De nya måtten på välstånd som regeringen presenterar är ytterligare ett exempel på hur man trixar med mål utan att följa de system som redan finns.

LRF anser att det är positivt att regeringen vill vidga hållbarhetsbegreppet genom att mäta såväl ekonomisk som miljömässig och social utveckling. Men det anmärkningsvärda är att de indikatorer som regeringen avser att följa inte följer andra mål eller strukturer. Måttet ”skyddad natur” inkluderar exempelvis inga frivilliga åtaganden. Det blir också intressant att se hur regeringen avser mäta samhällets utveckling genom de föreslagna begreppen ”nöjd med livet” eller ”mellanmänsklig tillit”.