– Det var ett konstruktivt samtal där jag upplevde att Karin Lexén verkligen lyssnade på våra ståndpunkter, säger Helena Jonsson.

LRFs ordförande tog upp flera viktiga frågor under mötet. Alltifrån Livsmedelsstrategin, via biobaserad ekonomi, Agenda 2030, miljömål, vattenvård till bekämpningsmedelsskatt och djurskydd.

Under mötet kom de båda överens om att ha en fortsatt dialog kring hur ett nytt system för att integrera Agenda 2030 med miljömålen kan se ut, med målet att uppnå en god koordinering.

Mötet avslutades med ambitionen att identifiera kommande projektfrågor där LRF och NF kan jobba tillsammans. Karin Lexén betonade att Naturskyddsföreningen vill ha en fortsatt tät dialog där parterna kan ta hjälp av varandra.

– Vi återkommer till vilka frågor som kan passa i dessa sammanhang, säger Helena Jonsson.

Karin Lexén, blev ny generalsekreterare den 13 mars för Naturskyddsföreningen som har 224 000 medlemmar. Hon har bland annat varit chef för Världsvattenveckan och tidigare arbetat på miljödepartementet med klimat- och havsmiljöfrågor. Hon har även varit handläggare på Naturvårdsverket och ordförande i Fairtrade.