Är det vanligt med byggolyckor inom lantbruket?

– Ja, dessvärre. Under det senaste året har vi haft flera ganska allvarliga olyckor. Framförallt fallolyckor. Inom lantbruket är det många som bygger ut nu, och det är ju positivt bara man tänker på riskerna. Fall, ras och klämskador är de vanligaste olycksorsakerna i lantbruket som är en drabbad bransch tillsammans med skog, entreprenad och transporter.

Vad kan man som lantbrukare göra för att öka säkerheten?

– Bygger man på sin fastighet är man automatiskt byggherre och måste göra en arbetsmiljöplan och tillsätta byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U annars riskerar man sanktionsavgifter på mellan 10 000 och 50 000 kronor. Arbetsmiljöplanen ska innehålla riskbedömning där man har gått igenom alla de risker som finns på bygget.

Hur skaffar man sig kunskap om vad som gäller?

– Säker Arbetsmiljö Sverige erbjuder en endagskurs för lantbrukare som ska bygga. Efter fullgjord kurs får man ett intyg som gäller tillsvidare. Det är en grundläggande utbildning om planering, projektering, utförande och risker och åtgärder för hur man garanterar säkerheten på bygget. Kursen kostar 3 000 kronor för LRF-medlemmar, 3 500 för den som inte är medlem. Det är billigt jämfört med de sanktionsavgifter man få av Arbetsmiljöverket om man inte uppfyller grundkraven. Men vårt huvudsyfte är förstås att ingen ska skada sig.

Om man vill gå utbildningen, vart hör man av sig?

– Vi gör utskick och turnerar över hela landet. Men mitt råd är att höra av sig till sin region. Samla gärna ihop några i lokalavdelningen, eller gå ihop flera lokalavdelningar, blir det ett gäng så ordnar vi en kurs så man kan bygga på ett säkert sätt. Det går också bra att höra av sig till info@sakerarbetsmiljo.se