– Vi ser en fantastisk utveckling. Under ett år har runt 7 000 varor fått tydlig ursprungsmärkning med märket Från Sverige. Märkningen fyller ett år den 20 april och i dagsläget har fler än 120 företag anslutit sig till märkningen, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

– Märket är ett svar på konsumenternas efterfrågan att enkelt kunna hitta svenska råvaror och livsmedel med hög andel svenskt i butikerna. Syftet är även att bidra till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.

Nu även Mjölk från Sverige

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades den 20 april 2016 då landsbygdsminister Sven-Erik Bucht klippte banden för de första märkta produkterna. Under året har märkningen tagit för sig alltmer i butikshyllorna. Reglerna har utvecklats och kravet på transparens gentemot konsumenterna har stärkts. Idag kan såväl fisk som dryck och vilt märkas med svenskt ursprung under förutsättning att produkterna lever upp till reglerna.

Märkesportföljen, med märkena Från Sverige och Kött från Sverige, har nyligen kompletterats med Mjölk från Sverige.

– Vi vet att konsumenterna värnar den svenska djurvälfärden med friska djur och låg användning av antibiotika. Ett uttryck för det är en stark efterfrågan på svensk mjölk och svenskt kött. Därför kompletteras märkesportföljen med ett förtydligande för just mjölk.

LRF en av ägarna

Reglerna är desamma oavsett märke. För att använda märkningen ska företagen teckna avtal med Svenskmärkning AB. Produkterna ska ha sitt ursprung i Sverige, vara förädlade och packade i Sverige. Märkningen kontrolleras och följs upp genom stickprovsrevisioner utförda av oberoende certifieringsorgan. Bakom initiativet Svenskmärkning står de tre ägarna LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Anders Holmestig är vice vd på LRF som är en av initiativtagarna och ägarna av Svenskmärkning AB:
– Det är oerhört roligt att intresset för märkningen Från Sverige är så stort. Vi har jobbat för en ursprungsmärkning i många år, och det är en styrka att vi nu tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel skapat en märkning som fått brett genomslag på kort tid. Vårt samarbete för att lyfta den svenska råvaran är en framgång för hela den svenska livsmedelskedjan – från bonde till industri och handeln – och är till stor nytta för konsumenten.