300 miljoner kronor för 2015 och 1,6 miljarder för 2016 har ännu inte betalats ut. 

LRF kommer att driva ett pilotmål om dröjsmålsränta mot myndigheterna för  en lantbrukare i Östergötland, som väntar på cirka 200 000 kronor av 2015 års pengar.

- Har man uppfyllt sina stödåtaganden så ska ersättningarna betalas ut i tid. Om inte ska man kompenseras. Nu blir det juridiken som får avgöra detta, säger Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik till Land Lantbruk.

Nyligen la Jordbruksverket en utbetalningsplan för 2017 års ersättningar och uppdaterade samtidigt planerna för kvarvarande utbetalningar för 2015 och 2016. Åter skjuts kvarvarande betalningar för 2015 och 2016 på framtiden.

Så här ser Jordbruksverkets nya utbetalningsplan ut:

2015
Bete, vall, eko
Uppdaterad utbetalningsplan: Huvudsak december 2017 (tidigare kvartal 2-3, 2017)

2016
Kvarvarande slutbetalning för direktstöd
Uppdaterad utbetalningsplan: Juni, 2017 (tidigare kvartal 2, 2017)
Kompensationsstöd
Uppdaterad utbetalningsplan: Kvartal 3, 2017 (tidigare kvartal 2-3, 2017).
Bete, vall, eko
Uppdaterad utbetalningsplan: December 2017 (tidigare kvartal 2-3, 2017).
Skyddszoner och minskat kväveläckage
Uppdaterad utbetalningsplan: Påbörjas i december 2017 (ungefär som tidigare plan).

För 2017 planeras ett förskott på 75 procent i oktober 2017 för komp, vall, eko och bete och slutbetalningar för dessa med start i december 2017. För direktstödet (gård, förgröning, unga, nötkreatur) sker slutbetalning med start i slutet av december. Övriga miljöersättningar och djurvälfärdsersättningar utbetalas med start i december 2017. Jordbruksverket flaggar redan för att vissa av dessa utbetalningar kan ske senare.

- Ska man säga en bra sak så är det att utbetalningen för 2017 års ersättningar börjar närma sig ett normalår, med förskott för vissa ersättningar i oktober samt utbetalning av direktstödet i december. Men sedan är det förstås oerhört bekymmersamt att kvarvarande pengar för 2015 och 2016 förskjuts framåt i tiden igen med ett antal månader i många fall. LRF fortsätter jobba för att hitta en lösning, säger Thomas Bertilsson.

Så här mycket har betalats ut

För 2015 har 9 av 9,3 miljarder betalats ut. 
Det återstår alltså 300 miljoner.
För 2016 har 8,2 av 9,8 miljarder  betalats ut. 
Det återstår alltså fortfarande 1,6 miljarder.