– Skogsfrågorna är väldigt viktiga och vi är jätteglada och hedrade över att vårt arbete får sådan uppmärksamhet och att vi blivit utsedda till årets lokalavdelning, säger ordföranden, Sven-Åke Eriksson.

LRF har i år valt att lyfta fram en avdelning som på olika sätt arbetat för att synliggöra LRF som en attraktiv och inflytelserik organisation för skogsägare. Ilsbo har även bidragit till en positiv medlemsutveckling under flera år. Skogsfrågorna har stått i fokus för Ilsbo. Föreningen har jobbat flitigt med olika satsningar, exempelvis genom att utbilda yngre generationer i frågor som rör jord och skog.

– Vi såg att många behövde motorsågskörkort och kursen blev en ögonöppnare bland de yngre deltagarna som inte hade skoglig utbildning. De insåg att de inför framtida generationsskiften behövde skaffa sig mer kunskap för att kunna ta hand om och utveckla skogen, säger Sven-Åke Eriksson.

Ilsbo lokalavdelning har under många år också varit engagerade i kommungruppens arbete. Föreläsare och myndigheter bjuds in för att diskutera aktuella skogsfrågor och även varit ute på flera fältvandringar. Under en av kurserna fick de möjlighet att utveckla fällor för att fånga granbarkborre, vilket visat sig framgångsrikt.

– Vi fick lära oss hur man placerade ut fällorna och efter det har vi fångat många granbarkborrar, inte bara för kursdeltagare utan även för andra skogsägare. Och även om kurserna i sig varit intressanta för deltagarna så har träffarna också haft ett annat värde. Det har varit väldigt viktigt och utvecklande för deltagarna att få möjligheten att ses och utbyta erfarenheter.

Ilsbo lokalavdelning tilldelas priset som Årets lokalavdelning i samband med LRFs riksförbundsstämma på Sånga-Säby Kurs och Konferens på Färingsö utanför Stockholm den 30–31 maj. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering lyder:
”Lokalavdelningen har under flera år profilerat LRF som en självklar organisation för skogsägare i bygden. Genom att arrangera flera skogliga medlemsaktiviteter så som studiecirkeln ”Nya tiders skog”, fältvandringar för att främja tillväxten i skogen och utplacering av granbarkborrefällor så har den lilla lokalavdelningen under 2016 även ökat sitt medlemsantal. Ilsbo lokalavdelning är väl värdig utmärkelsen årets lokalavdelning och samtidigt en god ambassadör för att tydliggöra skogen inom LRF”