Arne Lindström, ledamot i Västerbottens regionstyrelse sedan 1994 och vald till ordförande 2003. I år överlämnade han ordförandeklubban till Lotta Folkesson. Han har varit en stark röst i debatten och under hans ledarskap har LRF Västerbotten varit tidigt ute i flera frågor.

– ”Svårt är roligt!” brukar Arne säga. Och det har jag ofta tänkt på när det är svårt, ”Nu är det roligt!”, sa Helena Jonsson när hon tackade Arne Lindström för hans insatser.

Gunilla Nordberg, ordförande i GRO 2006 till 2016. Där har hon bland annat lett arbetet med att samla och hålla ihop trädgårdsnäringens olika produktionsgrenar i en och samma organisation. Något som resulterat i en utbredd samverkan där trädgårdsfrågorna numera är en naturlig del i LRFs dagliga verksamhet.

– Att samla trädgårdsnäringen måste ha varit roligt, för lätt var det inte, sa Helena Jonsson och Gunilla Nordberg höll med.

Henrik Wahlberg är mjölkproducent i Övertorneå och ledamot i Norrmejeriers styrelse sedan 2002. 2006 blev han vice ordförande och från och 2010 var han styrelseordförande. Henrik Wahlberg har också haft ett flertal förtroendeuppdrag inom Svensk Mjölk och i LRFs mjölkdelegation.

– Du får kanske guldnålen lite för tidigt, sa Helena Jonsson. Men se den som en uppmuntran i ditt fortsatt arbetet som förtroendevald i Lantmännen. Henrik Wahlberg tackade och sa att han nu får jobba på att få en andra guldnål.

Slutligen fick Helena Jonsson själv ta emot en guldnål av Åsa Odell som ville rikta ett stort tack till henne för det moderna ledarskap hon har stått för i Sveriges starkaste folkrörelse.

Åsa Odell påminde Helena Jonsson om att hon när hon tillträdde hade som en målsättning att det gröna näringslivet skulle gå från att vara ett särintresse till ett samhällsintresse. Och att det lyckades. Idag refererar viktiga opinionsbildare, som till exempel Johan Rockström, till LRF och de gröna näringarna som nyckelspelare i ett hållbart samhälle.