2017-05-19. Seminariet anordnades av EU-parlamentarikern och socialdemokraten Jytte Guteland, LRF och Skogsindustrierna gemensamt och hade som mål att lyfta bioenergins klimatnytta i ett skede då åsikterna i Bryssel går skarpt isär.

Redan i höst kan det komma ett nytt förnybart-direktiv som kommer att styra europapolitiken runt bioenergi mellan åren 2020 och 2030. För svenska skogsägare och bönder kan direktivet komma att betyda mycket för möjligheten till intäkter från bioenergi. Frågan förhandlas i Bryssel just nu.

Nyckel för att ersätta oljan

Den svenska sidan är enad. LRF, regeringen och andra organisationer i Sverige tycker att bioenergi, både från grödor odlade på jordbruksmark och från skogen, är en nyckel för att ersätta fossila råvaror och uppnå ett klimatvänligt samhälle. Den svenska uppfattningen är att inte behövs något tak för användningen av bioenergi utan att de regleringar som redan finns räcker för att säkerställa att användningen av bioenergi är långsiktigt hållbar.

Men i Bryssel är motståndet kompakt från en stark miljörörelse.

– De ifrågasätter klimatnyttan med bioenergi generellt och säger till och med att det är värre än att elda kol, säger Elina Matsdotter, LRFs expert som arbetar med frågan i Bryssel.

Mikael Karlsson kritisk mot tak

Mikael Karlsson, tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen och numera ordförande från European Environmental Bureau, EEB, var en av de inbjudna talarna på seminariet.

Han sade att frågan är komplicerad och höll inte med andra representanter från miljörörelsen om att det behövs ett EU-tak för uttag av bioenergi.

– Om du bränner ett träd och istället planterar ett ännu större träd på platsen så har du gynnat klimatet, sade han.

Elina Matsdotter är nöjd med seminariet och tycker det lyfte diskussionen om bioenergin i ett viktigt skede.

Ingen pajkastning

– Det blev en konstruktiv diskussion utan pajkastning och det blev fokus på klimatnyttan. Det är just klimatnyttan ska vara vägledande för politiken, inte någon detaljstyrning av produktionen.

Hon tillägger att potentialen för bioenergi är stor.

– Om vi i Sverige skulle odla grödor för etanoltillverkning på 500 000 hektar som vi idag inte använder till odling skulle vi kunna ersätta hälften av all bensin i landet. Det är klimatnytta, säger hon.