EU-kommissionens förslag om ekologisk produktion lades fram redan i mars 2014 och LRF har jobbat hårt i frågan sedan dess.

För svensk växthusodling är förslagen särskilt oroande och det diskuteras om, och i så fall hur långt söderut, odling i avgränsade bäddar ska fortsätta att vara tillåtet.  LRF och de övriga organisationerna ser med stor oro på processen och risken för att en dålig lagstiftning kompromissas och forceras fram. Det utgör en stor fara för den ekologiska produktionen i Sverige. Alla branscher behöver tydliga och långsiktiga spelregler för att företagare ska våga satsa och investera och den nuvarande lagen trädde i kraft så sent som 2009, skriver organisationerna och uppmanar Sverige att säga nej till förslaget.

I stället bör den nu gällande lagstiftningen reformeras i linje med Sveriges livsmedelsstrategi – det ligger både i regeringens, producenternas och konsumenternas intresse.

Enligt Land Lantbruk har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med sina kollegor i Danmark och Finland, skrivit ett brev till jordbrukskommissionären Phil Hogan där de poängterar att förslaget riskerar att slå ut den ekologiska odlingen helt.