Det kommer att bli en händelserik stämma, med val av ny ordförande, besök av EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan, utnämning av Årets Lokalavdelning, utdelning av priset Årets Spjutspets och av hedersbetygelsen LRFs Guldnål.

Som vanligt kan du följa stämman direkt på webben.

Här är hålltiderna:

Tisdagen den 30 maj

11.30 Stämman öppnas
Förbundsordförande Helena Jonsson
Utmärkelsen Årets Lokalavdelning utdelas
12.20 Lunch
13.20 Stämmoförhandlingar enligt föredragningslista
VD Anders Källström
Årsredovisningar
Valärenden
15.30 Eftermiddagskaffe - utlämning hotellnycklar
16.00 Stämmoförhandlingar
17.30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen

Phil Hogan talar omkring 16.30 på tisdagen.

Onsdagen den 31 maj

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas
10.15 Kaffe
10.45 Stämmoförhandlingar
11.50 Priset Årets Spjutspets utdelas
12.00 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
15.00 Kaffe
15.30 Stämmoförhandlingar
LRFs guldnål utdelas
16.00 Stämman avslutas