- Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete och vi vet att konkurrensen i år har varit hård säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun.

Det arbete som Gun Lindberg och Dennis Wiström gjort och gör i Västerviks kommun visar att det går att kombinera bibehållen eller ökad matproduktion med åtgärder för renare vatten. LRF ser positivt på att den nära dialogen med lokala lantbrukare lett till många lyckade åtgärder mot kväve- och fosforläckage. Flera av gårdarna är dessutom med i Greppa Näringen.

- Dennis Wiström är en erkänt god inspiratör som  åker runt och föreläser för lantbrukare långt utanför Västerviks kommun, säger Markus Hoffmann  från LRF som är med i Greppa Näringens styrgrupp.

Juryns motivering till valet av Västerviks kommun till 2017 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: Västerviks kommun har under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. De har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med lokala aktörer och markägare för att hitta och pröva konkreta åtgärder för att minska näringsbelastningen. Genom uppföljning har de visat att det går att förena bra vattenmiljö med andra intressen!”

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången för tre år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.