Efterfrågan på svensk mat är stor  i skolor och äldreboenden. Mer än hälften av landets kommuner säger sig måna om god djuromsorg, lokal upphandling leder till nya arbetstillfällen och bättre miljö – men ändå leder de kommunala upphandlingarna till en prisjakt där billigast pris vinner.

– Det är ett stort konkurrenskraftproblem att man i det offentliga gynnar importerade livsmedel framför svensk mat när det sker upphandlingar i kommuner och landsting.  Det är därför bra att civilministern noterat detta och ställer ökande krav på att svensk djurskyddslag ska gälla vid upphandling. Nu är det hög tid att politiker och upphandlare gå från ord till handling. Sveriges bönder måste kunna få betalt för sitt hårda arbete för en bra djuromsorg i Sverige, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

Ministern: Ändra beteende, kommuner!

Ardalan Shekarabi kritiserar kommunernas attityd:

–  Är det okej att köpa in kött utan att ställa krav på att det har producerats enligt de svenska djurskyddsreglerna? Nej, det är inte okej! Vi har gjort om lagen så att de svenska djurskyddsreglerna ska gälla vid inköp. Vi fastslog i den nationella livsmedelsstrategin att krav på de svenska djurskyddsreglerna ska ställas i den offentliga upphandlingen. Vi har i lagstiftningen möjliggjort att sådana krav ställs. Ändå görs det inte. Det är inte acceptabelt. Det är dubbelmoral och det drabbar Sveriges bönder. Det är dags att ändra på ert beteende, kommuner, säger Shekarabi.

Helena Jonsson är glad över ministerns reaktion.

– Det är bra att Ardalan Shekarabi är tydlig. Nu hoppas jag att han tar frågan vidare så att attityderna verkligen ändras hos dem det berör. Det här är en oerhört viktig fråga för Sverige, för landsbygden, för miljön och för framtida arbetstillfällen.

Överlag bekräftar kartläggningen att de svenska kommunerna högt värdesätter svensk djuruppfödning och djuromsorg. En fråga som LRF har drivit hårt och fått genomslag i opinionen.

1 kilo mer svensk ost om året ger 900 jobb

I dag reagerar konsumenterna om kommuner köper in polsk köttfärs. En sådan reaktion fanns inte för några år sedan.

– Det är en förflyttning som har gjorts och nu gäller det att ansvariga för den offentliga upphandlingen också förstår kraften i detta. För att ta ett konkret exempel: Om varje svensk byter ut 1 kilo utländsk ost per år till svensk så ger det 900 nya arbetstillfällen i Sverige, säger Helena Jonsson. 

Svenskt Kötts enkät visar att 9 av 10 kommuner har ett uttalat politiskt stöd för att prioritera annat än lågt pris i den offentliga upphandlingen.