Nyligen uppvaktades hon av bondeledarna från EUs organisationer i Bryssel. Under minglet fick Helena många lovord även från EU-tjänstemän och ditresta experter. Helena Jonsson har satt avtryck som en mycket aktiv deltagare i Copas presidiemöten. Både Copa Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen och  Cogecas ordförande Thomas Magnusson höll tacktal.

 

På hemmaplan i Stockholm fick Helena ta emot både presenter och uppskattande ord från bland andra energiminister Ibrahim Baylan och Centerns partiledare Annie Lööf vid en officiell ceremoni på LRFs huvudkontor. Morgonen efter var det personalen, med vd Anders Källström (bilden ovan) i spetsen, som tackade Helena för ett gott och utvecklande samarbete. Av LRF fick Helena två fårskinn från Gotland.

– Vi har utvecklat ett mycket effektivt och givande samarbete under åren, där vi följt talesättet att till ledare ska man förhålla sig som till eld, inte för nära och inte för långt ifrån, skämtade Anders Källström.

Helena Jonsson framhåller att LRF är en respekterad organisation bland politiker och beslutsfattare.

– Det är vi eftersom LRF står för engagemang, fakta och kunskap. Det jag är mest stolt över under mina år är att vi nu har en svensk livsmedelsstrategi. Den hade aldrig kommit till utan LRF, säger Helena Jonsson.