– LRF och Leif Denneberg har haft en mycket god samsyn kring vikten av en svensk livsmedelsstrategi för att uppvärdera betydelsen av den inhemska livsmedelsproduktionen. Initiativet kring ”Förenklingsresan” sätter jag även stort värde på, inte minst vikten av att arbeta med bemötande och attityder när det gäller företagares kontakter med myndigheter. Mottot att ”det ska vara lätt att göra rätt som företagare” är viktigt att hålla fast vid även för den myndighetschef som kommer efter Leif , säger Helena Jonsson.

– I våra olika roller har vi naturligtvis även haft en del meningsutbyten. De kraftigt försenade stödutbetalningar är en sådan fråga. Det får vi förutsätta att Jordbruksverket får ordning på innan Denneberg slutar.