– Det känns väldigt bra att det vänder uppåt igen. Vi är tydligare i vår kommunikation och har vunnit flera stora politiska segrar, exempelvis införandet av en nationell livsmedelsstrategi och vår vinst i frågan om ”bombmurklemålet”, som innebär att skogsbruk inte kan stoppas utan ersättning till markägaren. Det gör tydligt vad man faktiskt får för sin medlemsavgift, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

LRF genomför årligen en stor nationell undersökning kring medlemsnöjdheten. Nöjdheten bland medlemmarna ökar kraftigt, efter två års lägre resultat. Årets färska undersökning visar att optimismen återvänt och att medlemsnöjdheten nu är tillbaka på de tidigare höga nivåerna. Totalt har 1685 medlemmar svarat på en rad frågor i 2017 års undersökning. Efter 2014 års höga betyg, där 70 procent av medlemmarna svarade att de var nöjda, sjönk medlemsnöjdheten 2015 och 2016. En viktig anledning var då en stor förändring av medlemsavgiften. Årets nöjdhetstal är 66 procent vilket är en tydlig markering att nöjdheten nu återvänt i medlemsleden.

– Vi har genomfört en rad olika lyckade aktiviteter under det senaste året, bland annat det stora påverkansarbetet ”Vecka 39” över hela landet gentemot 850 olika beslutsfattare, vår kampanj för att visa fördelarna med ”Det goda ägandet” och samarbetet med Företagarna och Svenskt Näringsliv, säger Helena Jonsson.

2 av 3 förtroendevalda är nöjda

Förutom den ökade nöjdheten bland medlemmarna har även nöjdheten bland LRFs förtroendevalda gått starkt uppåt jämfört med förra året. 74 procent av de förtroendevalda känner att de kan påverka LRFs verksamhet och 66 procent är nöjda med hur verksamheten bedrivs.

– Det känns särskilt bra att nöjdheten ökar och är tillbaka på en hög nivå bland våra förtroendevalda. Att våra förtroendevalda känner att de kan påverka LRF och att de har förtroende för hur verksamheten bedrivs är den kanske viktigaste faktorn för att LRF ska kunna nå fortsatt framgång i viktiga samhällsfrågor, säger Anders Källström, LRFs koncern-vd.

All time high för påverkansarbetet

Förutom en ökning av medlemsnöjdheten visar årets undersökning flera viktiga positiva tendenser. Svaret på frågan om vilka möjligheter medlemmarna känner att de har för att kunna påverka LRFs verksamhet visar all time high, 38, och kan jämföras med 26 förra året. Mest ökar nöjdheten inom områdena ”Information om vad LRF gör” (60 procent) och ”Opinionsbildning” (64). Höga nöjdhetsökningar görs inom områdena ”Politik och samhälle” (63) och ”Medlemsförmåner och rabatter” (74).

Alla gruppers nöjdhet har ökat i 2017 års medlemsundersökning. Störst är ökningen bland manliga medlemmar (till 68 procent jämfört med kvinnors 64) och åldersspannet 36–49 år, som brukar ligga lågt, ökar med hela 16 procentenheter från 48 till 64.

Framtidstron ökar också

Medlemsundersökningen visar också att framtidstron ökar kraftigt bland LRFs medlemmar. Förutom marknadsmöjligheterna i de olika branscherna, så är det avgörande för att medlemmarna ska känna optimism och framtidstro att de grundläggande villkoren som infrastruktur och service på landsbygden fungerar.

– En annan viktig fråga, som LRFs förtroendevalda därför har stort fokus på, är att påverka svenska politiker så att de visar intresse för landsbygdens frågor, krav och möjligheter. Vi märker att den kunskapen bland politikerna ökar, inte minst drivet av konsumenternas stora intresse för mat och matkvalitet. Vi har även lyckats visa att det gröna näringslivet är viktigt för hela Sveriges tillväxt och framtid, säger Helena Jonsson.

LÄS MER: Vi har arbetat målmedvetet