Han debatterade den nya boken ”Sverige är inte som du tror” tillsammans med författaren och LRFs ordförande Helena Jonsson och Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, inför en stor publik av lantbrukare, politiker, opinionsbildare och journalister hos den gröna tankesmedjan Fores.

Klockan har snart passerat 12 för jordens klimat men kvällen gick ändå i ett positivt tecken. Debattörerna var eniga om att Sverige kan bli först i världen att bli fossilfritt och det är de svenska bönderna som har nyckeln till en hållbar framtid. Helena Jonsson klargjorde i samtalet med moderatorn Mattias Goldman hos Fores att det är genom att producera mer från jord och skog som vi kan lösa vår tids största utmaning.

– Vi har världens bästa bönder, världens bästa djurhållning och det minsta antibiotikaanvändandet. Men vi måste gå ännu längre, omställningen till ett hållbart jordbruk måste ske på hela planeten om vi ska nå miljömålen, säger Johan Rockström.

Svenskt nötkött viktig för hållbarhet

Helena Jonsson beskrev betesdjurens betydelse för mångfald och skydd till rödlistade arter. Svensk nötköttsproduktion är en förutsättning för hållbarhet.

– För om man byter ut en klimatsmart svensk biff mot en importerad sojabiff så undrar jag vad man vunnit, säger Helena Jonsson.

Johan Rockström fyllde i:

 Nu får inte svenska media köra ned den svenska köttproduktionen i samma dike som man körde ned etanolsatsningen. Att livsmedelsstrategin genomförs är helt avgörande för att vi ska lyckas sätta stopp för oetisk och ohållbar importerad mat, säger han.

LOs ordförande lyfte svensk djurhållning

Karl-Petter Thorwaldsson lyfte också den svenska djurhållningen.

– Jämför med USA, där används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vilka konsekvenser får det?

Helena Jonsson ser det som att vi är i en brytningstid där vi står på en gungbräda som kan tippa åt båda hållen.

– Det gäller för oss att ta klivet åt rätt håll. Då kan utvecklingen gå snabbt framåt.

Johan Rockström är otålig över tempot i hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhet har blivit basen i allas affärsmodell. Men det måste gå snabbare. Vi kan lära av svenskt lantbruk. Där finns drivkraften för hållbara innovationer.