Det finns goda möjligheter att förbättra arbetet med miljöåtgärder i kommande CAP-period anser LRF. Dagens system med förgröningsstöd lämnar mycket att önska och det är inte lätt att se de uppenbara miljöeffekterna av det. Det kan vara ett bättre alternativ att använda landsbygdsprogrammet för miljöåtgärder istället för att ha ett förgröningsstöd.

Förenklingspotentialen av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP är stor. Detta gäller inte minst tvärvillkoren. Det kan finnas logiska skäl att ta bort tvärvillkoren eftersom de utgörs av regler som redan är gällande  lagstiftning och det därför blir dubbla regelverk. Det är dock ingen trolig utveckling att tvärvillkoren skulle tas bort redan i nästa reform vilket gör att LRF har föreslagit ett antal förenklingar.

Behåll direktstöd och landsbygdsprogram

I den kommande CAP-perioden, som enligt tidsplanen inleds 2021, anser LRF att det finns skäl att behålla den nuvarande indelningen i direktstöd och landsbygdsprogram. Direktstöden i form av exempelvis gårdsstöd behövs som en inkomstförsäkring till lantbruksföretagen. Landsbygdsprogrammet ger möjligheter att ge ersättning för de extra miljöåtgärder företagen åtar sig samt investeringsstöd, kompensationsstöd och kompetensutveckling.

Viktigt med stabilitet

Generellt behövs stabilitet i politiken. Det är fortfarande vissa problem i införandet av den senaste reformen, till exempel kring utbetalningar och handläggning. LRF förespråkar därför ingen större reform av politiken inför nästa CAP-period utan snarare förbättringar av det system som finns idag.  

LÄS MER: LRFs CAP-brev till EU-kommissionen.