Palle Borgström, från Kilanda utanför Göteborg, blir LRFs nionde förbundsordförande och efterträder Helena Jonsson som avgår efter sex år. Han blir nu den högste ledaren för 140 000 medlemmar varav 70 000 företagare.

– Det här är ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Det gröna näringslivet levererar råvaran från åker och skog och är lösningen på hur Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi företagare är nyckeln i det arbetet. Det politikerna kan ge oss är långsiktiga förutsättningar för att vi ska lyckas, säger Palle Borgström.

Palle Borgström har suttit i LRFs riksförbundsstyrelse i sju år när han nu tar över ordförandeklubban. Han är utbildad lantmästare och har långvarig erfarenhet från internationell marknad och livsmedelsindustri. Palle Borgström lämnade Arlas styrelse i samband med Arlas stämma tidigare i maj.

Fokus på livsmedelsstrategin

– En av mina allra första uppgifter blir att se till att den beslutade nationella livsmedelsstrategin verkligen genomförs i praktiken. Om landsbygdsföretagen ges rätt förutsättningar så är Sveriges framtid ljus. Den internationella konkurrenskraften inom det gröna näringslivet måste stärkas och livsmedelsexporten öka. En levande och fungerande landsbygd är helt avgörande för städernas försörjning och framtida tillväxt, säger Palle Borgström.

Palle Borgström driver mjölkproduktion och växtodling, tillsammans med sin bror, utanför Göteborg. Den nye LRF-förbundsordföranden är ett känt namn inom svensk lantbruksnäring. Han har tidigare haft flera förtroendeuppdrag inom LRF, Lantmännen och Arla.

Hör hela Palles tal här.