Så här presenterade de sig helt kort:

Lena Åsheim konstaterade att utan det näringspolitiska arbete LRF gör står bönderna sig slätt. Som styrelseledamot vill hon zooma ut och ta ett brett och långt perspektiv. Hon tror också att det är viktigt att fånga in ny kunskap tillsammans med industriföretagen för att skapa lönsamhet i det gröna näringslivet.

Joakim Borgs berättade att han alltid presenterar sig som bonde. Att leva och bo på landsbygden är det övergripande målet och familjen hans stora intresse. Teamwork är hans arbetssätt med utgångspunkten att flera hjärnor tänker bättre än en.

Martin Moraeus kommer att ta med sig frihetsfrågorna in i styrelsearbetet. Han tror på drivkraften hos dem som valt bondeyrket, att göra saker på sitt eget sätt.