I går, tisdag, gav Länsstyrelsen i Värmland beskedet att Henric Skane dispens att avverka sin skog, trots att det växer bombmurkla. Beslutet är helt enligt domen i Mark- och miljööverdomstolen.

- Det här är en stor framgång för Henric Skane som  nu kan fortsätta bruka sin skog. Det är också en framgång för LRF och hela skogsägarrörelsen, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

När den rödlistade svampen bombmurkla upptäcktes på Henric Skanes marker, förbjöds han att avverka och förlorade därmed inkomsten från skogen.

LÄS MER: Myndigheterna når längre genom att föra dialog

LRF har drivit frågan som principmål, och betalat kostnaderna för LRF Konsult som varit ombud för skogsägaren i processen. 

Fallet gick ända upp till mark- och miljööverdomstolen som gav Henric rätt i att artskyddsförordningen inte kan stoppa Henrics skogsbruk. Ärendet sköts tillbaka till Länsstyrelsen i Värmland som nu alltså gått på mark- och miljööverdomstolens linje.

"En seger för naturen"

- Nu blir det tydligt att myndigheterna inte kan kringgå grundlagens egendomsskydd och stoppa skogsbruk utan att ersätta skogsägaren. Men det här är också en seger för arbetet med att värna den biologiska mångfalden. Det innebär att skogsägarens vilja att bevara och utveckla naturvärden stärks, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Att Henric Skane erbjöd sig att frivilligt ta lite extra hänsyn, utöver vad som normalt kan krävas vid skogsbruksåtgärder, har länsstyrelsen tagit fasta på och anger som villkor att avverkningen ska ske i enlighet med vad som angetts i ärendet. 

LÄS MER: Svenskt naturskydd i en internationell jämförelse