Vi som är lantbrukare och skogsägare ska inte behöva köpa vår energi. Den energi som vi producerar och säljer åt andra motsvarar vad vi förbrukar i bränsle i våra traktorer, säger Mikael Wik som värmer upp den egna gården, bland annat ett stort kycklingstall, samt kyrka, församlingshem och skola i Adelöv med ved från såväl den egna gården som från andra skogsägare i närheten.

– Om jag bara skulle värma upp egna byggnader skulle virket från den egna skogen räcka, det blir 150-200 kubikmeter om året. Men nu köper jag även in rötved från närområdet. Andra skogsägare säljer gärna, jag kan betala hyfsat eftersom vi slipper långa transporter.

Totalt värmer veden 5 000 kvadratmeter yta. Veden ersätter cirka 50 kubikmeter olja vilket motsvarar 500 000 kilowattimmar.

Till gården i Adelöv hör 300 hektar skog, skogsbruket är dubbelcertifierat genom Södra, trädslagsfördelningen är 45 procent tall, 45 procent gran, 10 procent löv. En normal årsavverkning på en skogsgård av den storleken är 1 500-2 000 kubikmeter. 10 procent av det som avverkas brukar klassa in som energived. 

Så här lyder juryns motivering

En sann landsbygdsentreprenör, lantbrukare och skogsägare som i den mindre skalan bidrar till omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. Mikael Wik försörjer med sin vedeldade närvärmeanläggning inte bara den egna gården i Adelöv med värme utan även kyrka, församlingshem och skola. Ved från det egna och andras hållbara familjeskogsbruk tas tillvara och koldioxidutsläppen minskas. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Det gör Mikael Wik med stor energi och tilldelas därför Guldyxan 2017.

Utmärkelsen består av en handsmidd timmerbila och 10 000 kronor.

Guldyxan delas ut av LRF Skogsägarna, tidningen Land Skogsbruk samt Elmia.