LRF och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en gemensam avtalsmall för uthyrning av småhus och hyreslägenheter där ägare av jord- och skogsbruksfastigheter vill upprätta avtal med kommunen. Det gör det möjligt för fler nyanlända att finna ett boende på landsbygden och bidrar till att både lösa bostadssituationen och skapa förutsättningar för en framgångsrik integration.

- Det är mycket glädjande att vi fått fram en gemensam avtalsmall som våra företagare i det gröna näringslivet kan använda sig av. Hus och lägenheter på lantbruksfastigheter är en resurs. För de företagare som ser den möjligheten blir avtalsmallen ett stort stöd vid kontakter med kommuner där boenden behövs, säger Anders Källström, VD på LRF.