Anledningen till stoppet har varit en tolkning av EU:s fågelskyddsdirektiv utifrån att fågeln lavskrika finns i området. Några av markägarna har tillsammans med LRF och Mellanskog överklagat avverkningsförbudet som ska avgöras i mark- och miljödomstolen 13-14 juni.

- Det är positivt för de markägare som nu ges möjlighet att avverka sin skog men samtidigt mycket anmärkningsvärt hur myndigheterna agerat säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Processen har pågått under ett år och inblandade parter har lagt ner både tid och pengar i det principiellt viktiga målet. Skogsstyrelsen ändrar sig nu plötsligt dagen före domstolsförhandlingen vad gäller två av de drabbade. Om markägarna inte fått juridiskt stöd och fallet uppmärksammats hade de blivit av med möjligheten att bruka sin mark utan någon ersättning från staten.

"Ett lotteri"

- Det är helt oacceptabelt att enskilda markägare ska behandlas på det här sättet. Att Skogsstyrelsen nu tvärvänder visar vilket lotteri skogsägarna utsätts för av myndigheterna där man riskerar att förlora hundratusentals kronor säger Sven Erik Hammar.

LRF och Mellanskog kommer fortsatt hjälpa den markägare som fortfarande stoppas av myndigheterna och inte fått något nytt besked.

- Det visar hur viktigt det är att vi skogsägare engagerar oss och går samman för att föra fram vår syn. Äganderätten måste respekteras och myndigheternas agerande ska vara förutsägbart och rättssäkert säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Regeringen måste agera

Skogsstyrelsen, naturvårdsverket samt riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att se över den svenska artskyddsförordningen. Hittills har regeringen inte gett något besked i frågan.

- Det här visar återigen på behovet att se över artskyddsförordningen. Regeringen måste nu starta det arbetet så att inte fler enskilda drabbas, avslutar Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

LÄS MER I LAND SKOGSBRUK:

Därför  hävdes förbudet.
Domen kommer senast 15 septtember.