- Det känns väldigt bra att riksdagen nu är överens om en svensk livsmedelsstrategi. Det här innebär att jordbruket likställs med viktiga svenska tillverknings- och exportindustrier. Men för att den ska kunna genomföras så krävs det att våra myndigheter, även på lokal nivå, får ett tydligt tillväxtuppdrag, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I debatten i riksdagen var partierna överens om livsmedelsstrategins stora betydelse för en ökad svensk livsmedelsproduktion och export. I dag är närmare 50 procent av det som vi äter importerat. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nämnde att det kommer fler åtgärdspaket som bland annat ska presenteras i höstbudgeten.

- På kort sikt vill vi se konkreta leveranser i höstbudgeten, säger Palle Borgström.

Här kommenterar Palle Borgström beslutet i en kort film.