– Almedalen är en mötesplats där många beslutsfattare befinner sig. Det är viktigt för LRF att vara där, för att föra ut våra budskap men också för att lyssna på andra och ställa frågor under andra aktörers arrangemang. Så det är en blandning av arbetssätt när vi är där.

– Och det finns tillfälle för många informella möten, det är en nog så viktig del av Almedalsveckan.

Vilka är huvudfrågorna för din del?

– Jag kommer naturligtvis att vara med och föra upp skogsfrågorna på dagordningen och koppla dem klimatfrågan, energiöverenskommelsen, bioekonomin och den regionala utvecklingen.

– Allt det där fordrar att vi brukar skogen mer och de förstår de flesta, men det står ju i motsats till vad en del andra som är i Almedalen tycker. Då behöver vi vara där och berätta om det.

Känns det som om man lyssnar på skogsägarnas perspektiv?

– Ja absolut, jag märker ett stort intresse hos många politiker för vad skogen kan bidra med.