Utredningens utgångspunkt har varit att öka möjligheter till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, bland annat för kamerabevakning inom jordbruk och skogsbruk. Utredningen innebär också ett förstärkt skydd för den personliga integriteten vid kamerabevakning.

Stölder för flera hundra miljoner

LRF är positivt till de föreslagna möjligheterna att öka användningen av kameror och kamera på drönare i jord- och skogsbruket.

Stölderna i jord- och skogsbruket omfattar flera hundra miljoner kronor per år, där brotten i det enskilda fallet får stora konsekvenser genom höga kostnader, förlorade intäkter och ibland förödande konsekvenser för möjligheterna att bedriva företagande.

Effektiviserar jordbruket

LRFs medlemmar har länge efterfrågat möjligheten att i sina verksamheter använda kameror för att avskräcka från brott och bevisa brott, till exempel diesel- och maskinstölder, liksom att övervaka maskiner och utrustning. Men man vill också kunna använda ny teknik som effektiviserar jord- och skogsbruket. Något som är av stor vikt ur ett konkurrens- och utvecklingsperspektiv och ett naturligt led i den pågående digitaliseringen av näringen.

Förslaget till lagstiftning innebär också att kamera tillåts för att övervaka bland annat viltåtlar. Förslaget är bra. LRF har länge krävt avreglering av åtelkameror.