– Man kan tycka att Almedalen är ett jippo och en cirkus, men faktum är att man ingenstans träffar så många beslutsfattare som just där. Jag utökar mitt nätverk varje gång jag är där, och det är en viktig del i mitt arbete för LRF. Och man får tillfälle att hänga med dem som inte tänker och tycker likadant som vi, det är också värdefullt.

– LRFs närvaro i Almedalen är en klok investering, vi är ju i opinionsbildningsbranschen.

Vad kommer du att göra där?

– Jag deltar bland annat i panelen på några intressanta seminarier. Som på ICAs ”Farm City” där de ska presentera en spaning om framtidens livsmedelsproduktion. Det ska bli spännande. Och så är jag med på SLUs seminarium om hur vi ska arbeta framåt för att begränsa antibiotikaanvändningen, som ju är en global ödesfråga. Naturvårdsverket ordnar ett seminarium om samarbete i miljöfrågorna och där tänker jag lyfta Greppa Näringen och goda exempel på hur vi jobbar inom svenskt lantbruk. Jag är också med i LRFs egen programpunkt som avslutar vår dag i Almedalen. Då handlar det om att även den offentliga maten ska kännas bra i magen.

Kan man ge dig förslag på frågor och synpunkter att föra fram i Almedalen?

– Javisst, kontakta mig gärna via Facebook, min egen eller LRFs, och kom med tips eller goda exempel att ta upp i de här olika sammanhangen.