Kvartssamtal med myndigheterna

Hur går egentligen myndigheternas arbete med livsmedelsstrategin?

12.00-12.45

I början av året kom målen för den nationella livsmedelsstrategin, ett viktigt och historiskt beslut. Äntligen finns det enighet i Sveriges riksdag om att livsmedelsproduktionen ska öka och att företagen behöver konkurrenskraftiga villkor för att det ska vara möjligt.

Men hur får vi verkstad av målen? Och hur ser de berörda myndigheterna på sin roll i det arbetet? För visst vill de förenkla, inte försvåra, för det gröna näringslivet när det gäller leveransen av säkra och klimatsmarta livsmedel?

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund, håller utvecklingssamtal med:

 • Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
 • Leif Denneberg, generaldirektör Jordbruksverket
 • Agneta Westerberg, avdelningschef Kemikalieinspektionen
 • Pertti Nordman, chef livsmedelskontroll, Livsmedelsverket
 • Johan Hedelin, avdelningschef analys, konkurrensverket

 # lrfalmedalen #livsstrat

Fossilfritt – från jord till bord

#fossilfrimat – hashtag eller verklighet?

13.30-14.15

Jordbruk och livsmedelsproduktion kräver flera timmar i traktor och mycket transporter. Hur kan den svenska maten ska bli helt fossilfritt producerat genom hela livsmedelskedjan – från jord till bord?

Vi behöver fasa ut fossila bränslen om vi ska klara klimatutmaningen och nå målet om att hålla den globala medeltemperaturen under 2 grader. Sveriges ambition är att minska klimatutsläppen i transportsektorn med 70 procent, jämfört med 2010, redan till år 2030. Hur ska det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin klara av att minska de fossila klimatutsläppen? Vilka mål har näringslivet själv satt kring fossilfrihet? Och vad kan politiken göra för att hjälpa och inte stjälpa? Det är en del av de frågor som kommer att diskuteras på seminariet med några av Sveriges främsta livsmedelsaktörer. 

Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen, tar temperaturen på:

 • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
 • Anna-Karin Modin Edman, expert hållbarhet Arla
 • Patrik Holm Thisner, kvalitets- och hållbarhetsdirektör Scan
 • Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och biodrivmedel institutet (SPBI)
 • Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

#lrfalmedalen #bioekonomi #fossilfrimat #livsstrat

Utveckla eller inveckla?

Hur bygger vi förtroende mellan myndigheter och företag?

14.30-15.15

Vilken är den moderna myndighetens roll i dagens regel- och kontrollsamhälle och vad kan myndigheterna göra för att underlätta för den enskilda företagaren?

Företag i livsmedelskedjan omfattas av många olika och komplicerade regelverk som ständigt förändras. Företagen är också föremål för omfattande kontroller och andra myndighetskontakter. I en sådan tillvaro är det helt avgörande att kunna bedriva verksamhet på ett effektivt sätt i enlighet med de olika regelverken. Då är det viktigt att myndigheterna har förståelse för vad det innebär att driva företag och att man vill hjälpa företagen att göra rätt. Frågan är särskilt aktuell i ljuset av den nationella livsmedelsstrategin, som ska öka tillväxten och sysselsättningen genom en ökad svensk produktion av livsmedel.

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, kontrollerar frågeställningen med:

 • Jakob Brandt, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet
 • Katrien Vanhaverbeke, sektionschef avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Gislaveds kommun
 • Sofia Karlsson, ordförande LRFs regionstyrelse Västra Götaland
 • Mikael Bäckström, LRFs riksförbundsstyrelse

 #lrfalmedalen #livsstrat

Också offentlig mat ska kännas bra i magen

Vad är kvalitet – hygien eller smakupplevelse?

15.30-16.15

I Sverige serveras ungefär 3 miljoner måltider varje dag inom vården, skolan och omsorgen och det finns många aspekter att ta hänsyn till när måltiden tillagas och serveras. I äldreomsorgen har en näringsriktig måltid till exempel stor betydelse för att förhindra undernäring. Och för många barn är en skollunch idag minst lika viktig som när den infördes en gång i tiden. Den kan vara barnets enda ”riktiga” måltiden under dagen.

När kommuner och landsting upphandlar livsmedel och måltider finns en mängd kriterier uppradade i upphandlingsdokumenten, de flesta kopplade till produktion eller råvara. Det är mycket att förhålla sig till: Ekologiskt, antibiotikaanvändning, salmonellafritt, sojablandning i foder, betesdrift. Idag lyfter man också närproducerat och svekologiskt.

Men vad är det som gör att offentlig mat känns bra i magen? Vad är kvalitet – egentligen? Livsmedelssäkerhet, hygien, kunskap om produktion eller måltidsupplevelse?

Pirjo Gustafsson, Lantbrukarnas Riksförbund, går igenom kravlistan med:

 • Monica Sihlén, Upphandlingsstöd, Segmentsansvarig Livsmedel, Upphandlingsmyndigheten
 • Stefan Calrell, Försäljningschef Offentlig marknad, Martin&Servera
 • Åsa Odell, vice ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund

 #lrfalmedalen #livsstrat