LRF har under våren engagerat sig i två olika projekt, Ökad svensk ekologisk produktion samt  bliekobonde.nu, som båda ska öka tillgången till information om ekologisk produktion. Arbetet utgår från LRFs ansats att den ekologiska produktionen i Sverige ska öka i takt med marknadens efterfrågan. Eftersom marknaden har vuxit snabbt de senaste åren behöver också den svenska produktionen av ekologiska råvaror öka för att den växande efterfrågan inte ska tillgodoses av export. 

Ekologisk produktion eller inte, är en fråga om vilken marknad man vill spela på. Svaret avgörs av eget intresse, gårdens förutsättningar och marknaden. Målet för för Ökad svensk ekologisk produktion, är helt enkelt att sammanställa fakta för de lantbrukare som funderar på att ställa om sin produktion. Med ökad kunskap är det helt enkelt lättare att ta ett klokare beslut.

Så här ser faktabladet ut och så här ser projektets roll up ut.

Bliekobonde.nu går ut på att uppmärksamma svenska producenter på de affärsmöjligheter som kan finnas inom ekologisk produktion. LRF har gått in som en av flera partners. Detta projekt drivs av Ekologiska Lantbrukarna och övriga partners är ICA, Coop, Axfood, HKScan, Lantmännen och KRAV.

Mer information kommer under sommaren och hösten. Och du som ska besöka Slätte ekodag den 20 juni, Borgeby fältdagar  28-29 juni och/eller Brunnby lantbrukardagar  5-6 juli , får mer info på plats. 

Har du frågor? Kontakta projektledaren Camilla Sandenskog