En ny rapport från SVA visar att att läget är fortsatt gott vad gäller låg resistens mot antibiotika i Sverige, inte minst för lantbrukets djur. I en internationell jämförelse har vi en mycket god situation.

- Fler länder borde följa Sverige exempel och ändra sin inställning till hur antibiotika ska användas, säger My Sahlman, ansvarig för smittskydd på LRF.

Svenska lantbrukare fortsätter arbetet med att hålla antibiotikaförbrukningen på en unikt låg nivå. Mindre än 10 % av antibiotikan används i gruppbehandlingar, resten ges individuellt. Inriktningen i Sverige är att vi bara ska behandla sjuka djur som behöver få vård. Friska djur behöver inte och ska inte få antibiotika. Inom EU råder det motsatta förhållandet i de flesta länderna. I snitt används drygt 90 % av antibiotikan till att behandla grupper av djur, det betyder att även friska djur behandlas.

Läs rapporten från SVA och Folkhälsomyndigheten