Utan LRF hade det inte blivit någon nationell livsmedelsstrategi. Men nu är den här. Vad säger det om LRF som organisation?

- LRF är en otroligt bred och stark folkrörelse och intresse- och företagarorganisation. När vi prioriterar en fråga och lägger kraft och energi på den kan vi nå hur långt som helst.

Hur känner du som förbundsordförande om att få vara med om detta historiska beslut?

- Att riksdagen enas om att livsmedelsproduktionen ska öka är större än vad många tror. Sverige har inte tagit något större jordbrukspolitiksbeslut sedan slutet av 1980-talet, början av 1990-talet och då var beslutet att minska produktionen för att få bukt med överskott. Nu finns det en bred enighet om att vi behöver producera mer mat i landet och att vårt jordbruk behöver konkurrenskraftiga villkor för att göra det.

Vad betyder detta beslut rent konkret?

- Riksdagens beslut betyder främst att politiken har en gemensam viljeriktning för jordbruket i Sverige. Nu gäller det att även genomförandet blir bra. Vi från LRF kommer att påminna alla, politiker, myndigheter och andra aktörer både regionalt och nationellt om målen. Vi kommer inte att ge oss förrän vi uppnår målen om ökad produktion och en tillväxt i branschen. LRF är överens med såväl handel och industri om att vi ska göra allt vi kan för att uppnå målen.

Vad händer om beslutet inte klubbas igenom?

- Det skulle vara mycket förvånande om inte beslutet klubbas igenom eftersom det bygger på en överenskommelse mellan sju partier. Det mer realistiska är kanske att några justeringar eller tillägg görs utifrån den debatt som hålls i riksdagen.