I dag, onsdag, debatteras Sveriges nya klimatpolitiska ramverk i riksdagen. Företrädarna för de 15 organisationerna, LRF,  Naturskyddsföreningen, WWF, Sveriges konsumenter, Svenska kyrkan, Diakonia, Oxfam, Afrikagrupperna, Latinamerikagruppen, Föräldravrålet, Den gröna tankesmedjan, Vi konsumenter, Klimataktion, Medveten Konsumtion och Push Sverige, har skrivit en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet. De poängterar att det är bra med ett ramverk, men konstaterar absurditeten i detta.

"Trots att de importerade växthusgasutsläppen faktiskt är större än samtliga utsläpp i Sverige, inkluderas endast de utsläpp som sker inom landets gränser i nu­varande klimatmål och det nya ramverket.  De importerade utsläppen har fortsatt öka samtidigt som utsläppen i Sverige har minskat. Med dagens system ser det absurt nog bättre ut för svenska klimatmål att öka livsmedelsimporten på bekostnad av svensk produktion, eller att flyga till Thailand hellre än att semestra i Sverige", skriver de bland annat.

Här är hela debattartikeln.