1. Mät vattennivån i brunnen

Grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se eventuell förändring

2. Spara på vatten

Läckande vattenkoppar eller ledningar? Är ledningarna till beteshagar täta?
Fundera igenom rutiner kring daglig spolning av mjölkgrop eller mjölkningsrobot, det kan finnas många liter att spara.
Kan tvätt av stall och maskiner på något sätt effektiviseras?
Se över hushållets och hyresgästers förbrukning
Kan ytvatten istället användas för vissa moment?

3 Prata med grannarna

Hur ser grannarnas vattensituation ut? Tillgång och förbrukning? Kan ni hjälpa varandra? Bestäm i förväg hur ersättningen ska se ut om ni behöver köpa vatten av varandra. Förbereda för en provisorisk ledning? Tankvagn?

4 Vatten från sjö eller vattendrag

Hur är kvaliteten på ytvattnet? Vilka kvalitetskrav finns för min produktion? Kan jag ta hand om överskottsvatten som faller under sommaren i anlagda dammar eller liknande? Anmälan fordras i regel till Länsstyrelsen
Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump (el- eller bensin/dieseldriven), rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.

5 Grundvatten

Hur du tidigare haft sviktande vattentillgång i en borrad brunn finns stor anledning att agera o Borra nytt eller borra djupare? Brunnsborrare svåra att få tag på…
Finns det grävda brunnar på gården som användes innan djupborrning skedde? Blir det en regnig sommar kan dessa eventuellt användas även om grundvattnet är lågt. De behöver i så fall omsättas för att erbjuda friskt vatten. Vilka tekniska anordningar behövs för att använda de brunnarna?

6 Vatten från kommunen

Erfarenheten från i fjol är att transporten är det dyra om man tvingas köpa vatten från kommunen. Stora olikheter har framkommit då några kommuner kört till självkostnadspris medan vissa andra använt ”normal” taxa. Lyft frågan via LRFs kommungrupp redan innan läget är akut. Kommungruppen bör ha en upparbetad kontakt med kommunen och kan tala för kommunens alla företagare inom det gröna näringslivet
Tar du egen kontakt med kommunen så förklara vilka åtgärder du som företagare har vidtagit för att förekomma vattenbrist men att du vill ha en dialog innan brunnen sinar
Säkerställ att din tänkta vattenleverantör har tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten

7 Foderförsörjning

Bör sommarens bete planeras på något särskilt sätt? Torkan 2016 misstänks ha orsakat mjältbrandsutbrottet vid Omberg eftersom djuren betade närmare marken och på andra platser än de normalt betar. Finns möjlighet till tilläggsutfodring? (Viktigt även för djurens direkta välbefinnande och produktion.) Räkna redan i ett tidigt stadium på hur du ska hantera en eventuellt dålig grovfoderskörd för minsta förlust nästa stallsäsong. Tillgång och pris på spannmål behöver naturligtvis också finnas med som en parameter i beräkningen

8 Bevattning

Hur ser min vattentillgång ut jämfört med ”normalt”? Hur optimerar jag bevattningen? (Högre kapacitet för att vattna enbart nattetid t.ex.) Om vattnet inte räcker till hela behovet, vilka grödor, fält och tidpunkter ska då prioriteras för att minimera skadan?

LÄS MER: Så borrar du brunn

Mer om hur du kan hantera vattenbrist hittar du via länken uppe till höger.