Johan Andersson, lantbrukare från Löberöd i Lund och tidigare divisionschef för Lantmännen Lantbruk, blir ny ledamot i LRF Konsult, medieprofilen Cissi Elwin, vd och chefredaktör för tidningen Chef, blir ny ledamot i LRF Media och lantmästare Louise Ungerth, senast enhetschef för Konsument&Miljö på Konsumentföreningen i Stockholm, blir ny styrelseledamot i Sigill Kvalitetssystem.– Jag är glad över att vi lyckas attrahera dessa tre personer som sammantaget bildar den bredd vi behöver i bolagsstyrningen, säger Anders Källström, LRFs vd.

Totalt ändras sammansättningen i fyra av LRFs dotterbolag. LRF Försäkrings styrelse minskar med en ledamot sedan Hans Eklund slutar. I LRF Konsult avböjer Per-Olof Nyman en ny mandatperiod och ersätts av Johan Andersson.

– Dotterbolagsstyrelserna är en viktig del i styrningen av LRFs dotterbolag. Vi eftersträvar en kompetens som säkrar branschkunskap, fackkunskap och medlemsperspektiv, kommenterar Anders Källström de tre nya namnen i bolagsstyrelserna.

Johan Andersson har ett gediget CV. Hans familj driver växtodlingsgården Skibaröd norr om Lund, med 300 hektar åker. Han har haft ett flertal uppdrag i bolag och verksamheter, som Sveriges Djurbönder, Scan, Skånekött, KLS Ugglarps samt Lantmännen.

I LRF Media har Camilla Wallander avböjt en ny mandatperiod. Hon ersätts av Cissi Elwin. Cissi Elwin har en gedigen bakgrund inom media, bland annat som producent och programledare på SVT under fjorton år, chefredaktör på ICA-Kuriren och VD på Svenska Filminstitutet under sex år. Idag är hon chefredaktör och vd på branschtidningen Chef.

I Sigill Kvalitetssystems styrelse lämnar ledamoten Cecilia Gylldén som anställts på LRFs Riksförbund. Hon ersätts i Sigills styrelse av Louise Ungerth från Sollentuna. Louise Ungerth är utbildad lantmäster vid SLU och har tidigare arbetet på LRF som länsombudsman. Hon har suttit i SLUs styrelse och medverkat i olika forskningssammanhang som Mat 21 och Framtidens Mat. Hon har varit ledamot av Konsumentverkets insynsråd och Livsmedelsverkets konsumentpanel. Hon sitter i styrelse för Örebro Universitet och ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Ledamöter

Med utgångspunkt i riksförbundsstyrelsens beslut i april 2017 om modell för dotterbolagsstyrelserna har valberedningen – bestående av Helena Jonsson, Åsa Odell och Anders Källström – föreslagit följande ledamöter i dotterbolagsstyrelser för 2017/2018:

LRF Konsult

Anders Källström, ordförande
Håkan Nilsson 
Gunilla Forsmark Karlsson
Jeanna Rutherhill
Johan Andersson (nyval)
Ann Gyllensvärd (arbetstagarrepresentant) ej kvar
Pär Wiklund (arbetstagarrepresentant)
Maria Bellskog (arbetstagarrepresentant) ordinarie ledamot
Marianne Näslund (arbetstagarsuppleant)
Jörgen Bengtsson (arbetstagarsuppleant) ny sedan 2016

LRF Media

Anders Källström, ordförande
Lars Henrik Andersson
Maria Jonsson
Jonathan Bean
Cissi Elwin (nyval)
Ann Lindén (arbetstagarrepresentant)
Anders Deutgen (arbetstagarrepresentant)
Theresa Erling (arbetstagarsuppleant)
Mats Ostelius (arbetstagarsuppleant)

LRF Försäkring Skade

Erik Pihlo, ordförande
Sofia Karlsson
Katarina Lidén
Leif Johansson
Ledamot som avgår: Hans Eklund

Sigill Kvalitetssystem
Anders Holmestig, ordförande
Bengt Persson
Louise Ungerth (nyval)
Ledamot som avgår: Cecilia Gylldén

LRF Samköp
Anders Holmestig, ordförande
Per Stenström
Charlotte Elander

By-gruppen
Anders Källström, ordförande
Pernilla Wingårdh
Magnus Helgesson

Macklean Strategiutveckling
Erik Pihlo, ordförande
Hans-Åke Hammarström
Maria Linde

Styrelsen i LEAB

Styrelsen i LEAB har att hantera formella bolagsfrågor kopplade till förvaltningen av LEAB utifrån de uppdrag som ges av riksförbundsstyrelsen samt att svara för den operativa ägarstyrningen av LRFs dotterbolag.

Representanter till styrelsen i LEAB:
Anders Källström, ordförande
Anders Holmestig
Erik Pihlo