Några nyheter i senaste numret:

Gris: Att den svenska prisbilden på griskött ligger långt över den som råder inom övriga EU är en marknadssituation som varit rådande i närmare fyra år. Från och med maj 2017 gäller inte detta längre.

Nöt: Det är uppenbart att den svenska prisbilden på nötkött är förhållandevis lite influerad av vad som pågår på den europeiska nötköttsmarknaden i dagsläget. Den svenska prisbilden fortsätter att divergera från den som råder inom EU och bland direkta konkurrentländer även under inledningen av 2017.

Lamm: Den nya zeeländska exporten av lammkött till Sverige rasar med 43 procent under årets inledandande kvartal i jämförelse med motsvarande period föregående år. En pågående besättningsuppbyggnad i Nya Zeeland och lägre produktionskapacitet kompenseras inte fullt ut av Irländska handelsflöden och allt som allt minskar importen med 8,6 procent vilket är något av ett trendbrott.

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.