– Det ska naturligtvis bli intressant att medverka utifrån det perspektivet. Det känns bra att vara där och representera Sveriges bönder och berätta om vad vi har att erbjuda och diskutera vilka förutsättningar vi behöver för att kunna leverera fullt ut. Almedalen är ju helt rätt plats i det sammanhanget, med en mängd politiker och beslutsfattare som har stor betydelse för våra verksamheter.

Vad kommer att du att särskilt lägga tonvikt på?

– LRFs egen dag den 4 juli blir central. Vi ordnar fyra seminarier som alla kretsar kring den nationella livsmedelsstrategin, utifrån olika infallsvinklar. Där kommer jag att vara moderator för det första seminariet och håller kvartssamtal med fem myndigheter, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektion, Konkurrensverket och Livsmedelsverket. Vi vill få besked om hur de tänker göra verkstad av strategin.

Tror du att vi kommer att bli nöjda med svaren?

– Det är klart att vi gärna vill höra att de kommer att göra sitt yttersta för att förenkla för företagarna och underlätta tillväxten i det gröna näringslivet. Och det får ju inte bara vara läpparnas bekännelse. Men jag är optimist och LRF har en bra dialog med flera myndigheter. Ett hållbart samhälle ligger ju också i allas intresse.