I projektet Mera tall har skogsägare och jägare samarbetat för att öka andelen tall i skogarna. Det har i sin tur minskat viltskadorna samtidigt som klövdjuren gynnats. Det berättar Karin Vestlund Ekerby, expert på skogsbruk och forskning, LRF Skogsägarna.

– Vi ser att projektet har gett resultat i skogen med fler tallföryngringar, färre skador och högre slaktvikt på älgkalvar, säger Karin Vestlund Ekerby.

Älgar gillar löv och tall

Sambandet bottnar i att klövvilt, exempelvis älgar, i första hand äter löv, i andra hand tall och i sista hand gran. Det i sin tur gör att många skogsägare har planterat gran på marker som lämpats bättre för tall, vilket i sin tur gjort att granarna vuxit dåligt samtidigt som exempelvis älgar fått mindre mat. Dessutom har de befintliga tallplanteringarna betats hårt.

Mera tall har vänt på perspektivet och medverkat till att skogsägare vågat plantera mer tall, vilket alltså lett till bättre balans mellan trädslagen samt ökad tillväxt på både skogar och klövvilt, som älgar. Metoden har varit att skapa en gemensam bas av kunskap samt att följa utvecklingen av skador och älgtäthet. Erfarenheterna har hämtats från projektets testområde i Uppvidinge kommun.

Vill sprida arbetssättet

Efter sju år har projektet gått in i en ny fas, där fokus främst ligger på att sprida kunskaperna och erfarenheterna, så att fler områden i Sverige kan få ta del av framgångarna. Projektet ska pågå fram till 2019 års utgång.

– Jag hoppas att fler vill lära sig om arbetssättet, för det är verkligen bra, säger Karin Vestlund Ekerby.

Aktörerna i Mera tall är, förutom LRF Skogsägarna: Skogsstyrelsen, Sydved, Mellanskog, Södra, Holmen Sveaskog, Vida och Svenska kyrkan.

Ytterligare information om Mera tall finns här.