Här är en kort sammanfattning av diskussionerna på seminarierna:

Kvartsamtal med myndigheterna

Hur går egentligen myndigheternas arbete med livsmedelsstrategin?

Palle Borgström var moderator för seminariet och förde samtal med fem myndigheter som påverkar lantbrukets förutsättningar i hög grad.

Jordbruksverket vill få upp konkurrenskraft högre på agendan. Och tycker att politikerna måste tänka över hur vi kan göra jordbruksreformer. Man ser problemet att allt för många är oroliga för att göra fel, det hämmar innovation. Av LRF väntar man sig rekrytering av nya unga företagare och satsningar på styrning och företagsutveckling. LRFs medskick till Jordbruksverket vara att man ska hjälpa företagen att göra rätt.

Kemikalieinspektionen känner att vi har ett bra samarbete som går åt rätt håll. Man välkomnar lantbrukarnas inspel om vilka preparat som saknas. Kemi har inga direkta uppdrag i strategin. Men ska jobba med att jobba och behandla snabbare.

Livsmedelsverket påpekade att flera positiva saker tagits fram som Förenklingsresan och den handlingsplan som tagits fram. Mycket beslutas i Bryssel, som till exempel kontrollförordningen, menar man och satsar mycket på att påverka EU-kommissionen.

Konkurrensverket väntar på uppdrag i livsmedelsstrategin och kommer att bjuda in till samtal så fort uppdraget kommit.  

Fossilfritt – från jord till bord

#fossilfrimat – hashtag eller verklighet?

Fossilfrimat är en verklighet redan idag med befintlig teknik med biodrivmedel. Så summerade LRF ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström seminariet, där hon tog temperaturen på paneldeltagarna från Arla, Scan, Lantmännen, LRF och Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet (SPBI). Smarta styrmedel och att politiken hänger med är viktigt för att det ska hända, eftersom den fossila oljan troligtvis kommer att vara billigare än förnybara alternativ även framöver.

–Det ska vara lönsamt att köra klimatsmart! Idag gäller återbetalningen av skatten endast fossil diesel, och inte för biodrivmedel inom jord- och skogsbruket. Det finns inget ekonomiskt incitament att välja förnybara drivmedel. Vi behöver ändra på det så vi får drivmedelskostnader i jämförelse med våra närmsta konkurrentländer, sade LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Det handlar om stora volymer fossil olja som ska ersättas med gröna kolatomer i dieseln. För att möte denna efterfrågan kommer biomassa från både jord- och skogsbruket att vara nödvändigt. EUs energipolitik som nu förhandlas kan riskera att bromsa våra svenska ambitioner, konstaterade SPBI.

Svenska aktörer och politiker jobbar nu hårt tillsammans för att påverka EUs direktiv för förnybar energi och särskilt synen på grödebaserade biodrivmedel i Bryssel.

Utveckla eller inveckla?

Hur bygger vi förtroende mellan myndigheter och företag?

Sofia Karlsson, regionordförande i LRF Västra Sverige, berättade att en bonde har cirka 400 lagkrav att förhålla mig till. Och att många vittnar om ett dåligt bemötande från kontrollerande myndigheter.

Sveriges Kommuner och Landsting berättade att de erbjuder kommuner som vill förbättra sig en utbildning och utvecklar E-tjänster för ansökan av tillstånd. Detta för att kontroll och tillsyn ska bli mer enhetligt och transparant.

I Gislaveds kommun är tillit genom muntlig dialog nyckeln. Man upplever att 99 procent av företagen vill göra rätt. Det ska gå att ringa in som företagare för att kunna få hjälp att göra rätt. I förvaltningslagen står det att kommunerna ska ge råd.      

Man diskuterade också terminologin. Titel inspektör kan ge fel intryck. Handläggare är bättre och ger en bättre bild av vad som ska göras.

Också offentlig mat ska kännas bra i magen

Vad är kvalitet – hygien eller smakupplevelse?

Paneldiskussionen visade tydligt att både från myndighetshåll och från marknaden vill man arbeta för mer svenska mat i de offentlig upphandling. Men diskussionen gav inte några nya lösningar om hur det ska ske. 

En fortsatt god och konstruktiv dialog med hela kedjan är viktig. Mycket inom offentlig upphandling handlar till huvuddelen fortfarande om juridik och ekonomi. Politiker bör ta beslut om inriktningsmål för livsmedelsupphandlingar, och synpunkter för verksamheter där måltiderna lagas bör tas vara på.

LRFs medlemmar har stor möjlighet att påverka och presentera lösningar som är hållbara ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Vi följde de här diskussionerna och andra seminarier på Twitter och på LRFs Facebook finns intervjuer med förtroendevalda om dagarna.