- Vi har sett den här utvecklingen på gris innan. Den långa trenden är att ökningen av köttkonsumtionen planar ut medan efterfrågan på det svenska köttet ökar, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Under månaderna januari, mars och april i år förbrukade svenskarna i genomsnitt 5,9 kilo nöt per person. Det kan jämföras med 6,2 kilo för samma period året innan. I procent handlar det om en minskad förbrukning av nötkött med 3,8 procent. I siffran för förbrukning ingår även delar av djuret som inte är kött. Andelen kött beräknas som 70 procent av siffran för förbrukning.

Men trots denna generella  minskning ökar det svenska köttet. Andelen svenskt jämfört med importerat ökade från strax över 50 procent första kvartalet 2016 till nära 54 procent i år. Det är en ökning med nära sju prodent.

Även i faktiska tal handlar det om en ökning för det svenska nötköttet, även om den på grund av minskad total konsumtion är svag. Från en förbrukning på 3,13 kilo per person första kvartalet 2016 till 3,17 kilo per person första kvartalet 2017.

- En lång trend där svensk köttråvara trängdes undan från marknaden av importerat kött avbröts 2014, säger Åsa Odell.

- Vi hade länge producerat Rolls Royce-kött på en marknad som inte efterfrågade det, men nu ser vi en ökad efterfrågan, vilket är positivt.

Hon tror att uppmärksamheten runt den stora användningen av antibiotika i djuruppfödning i många länder Sverige importerar från har fått konsumenterna att tänka i nya banor.

Arbetet med svenskmärkning som hjälper konsumenten att hitta det svenska just i ögonblicket när maten läggs i kundvagnen har troligen också gjort sitt till.

- Vi vet också att många bryr sig om hur djuren haft det och därför väljer att köpa svenskt, säger Åsa Odell.

 

Statistik nötkött 24 juli 2017

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/marknadsstatistik/statistikplattform-kott